Ohita navigaatio
EN

Rekisteriseloste - Työnhakijarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus: 0433221-3)
Valtakatu 44,
53100 Lappeenranta
p. 0800 143 100

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Martti Mäkelä
PL 150,
53101 Lappeenranta
p. 0800 143 100
aspainfo@aspakoti.fi

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekrytointitarpeet ja työhakemusten käsittely sekä niiden luomat tarpeet.

5. Rekisterin tietosisältö

- nimi
- syntymäaika
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- peruskoulutus- ja tutkinnot suoritusajankohtineen
- muu suoritettu koulutus
- sovellusten ja ohjelmien käyttötaidot
- erityisosaaminen
- kielitaito
- nykyinen tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
- tärkeimmät aikaisemmat tehtävät (työnantaja, tehtävänimike sekä tehtäväkuvaus)
- suosittelijat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijan sähköisesti tai paperilla toimittamat tiedot liitteineen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen luovutusta ja siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ei ole.

Tietoja ei luovuteta Aspakodin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.

Atk-järjestelmään talletetut tiedot säilytetään keskitetysti lukitussa ja valvotussa atk-konesalissa, joka on palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietoihin on pääsy vain nimetyillä, salassapitosopimuksen allekirjoittaneilla henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.