Ohita navigaatio
EN

Tupakointikielto Kangastuvankatu 10:een 04.05.2022

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakemuksesta Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on 24.3.2022 tekemällään viranhaltijapäätöksellä määrännyt tupakointikiellon Asuntopalvelun omistamaan asuintaloon osoitteessa Kangastuvankatu 10. Ympäristötoimi määräsi tupakointikiellon Kangastuvankatu 10:n huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistoihin kuuluviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Jo ennen viranhaltijapäätöstä tupakointi oli kielletty Kangastuvankatu 10:n yhteisissä tiloissa ja lasten leikkipaikoilla sekä 1.3.2018 jälkeen tehdyissä vuokrasopimuksissa myös asunnoissa.

Kangastuvankatu 10:n tupakointikieltoa koskeva viranhaltijapäätös tuli lainvoimaiseksi 21.4.2022, joten talo on nyt savuton kohde. Viranhaltijapäätöksen perusteella Asuntopalvelu lisää Kangastuvankatu 10:n kaikkien asukkaiden vuokrasopimuksiin ehdon, jonka myötä huoneistoissa, parvekkeella ja talon yhteisissä tiloissa sekä muualla kiinteistön alueella on tupakointi ehdottomasti kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityllä tupakointipaikalla. Kiellon rikkominen johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Ehto koskee sekä uusia että jo voimassa olevia vuokrasopimuksia, ja ehtoa aletaan noudattaa välittömästi.

 

Asuntoyhteisön tupakointikielloista säädetään tupakkalaissa

Tupakkalain (29.6.2016/549) mukaan tupakointi on suoraan lain nojalla kielletty asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa kuten esimerkiksi rappukäytävissä, saunatiloissa ja kerhohuoneissa. Lisäksi asuntoyhteisö voi kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalaki sisältää säännökset myös huoneistoparvekkeella ja huoneiston käytössä olevalla pihalla sekä huoneiston sisällä tapahtuvan tupakoinnin kieltämisestä. Nämä kiellot määrää tupakkalakia valvova kunnan viranomainen.

Lain mukaan asuntoyhteisö, eli esimerkiksi vuokrataloyhtiö, voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

 

Tupakointikielto terveysviranomaiselta nyt ensimmäistä kertaa

Vuonna 2000 rakennettu kerrostalo osoitteessa Kangastuvankatu 10 on Lappeenrannan Asuntopalvelun ensimmäinen kohde, johon kunnan terveysviranomainen on viranhaltijapäätöksellä määrännyt tupakointikiellon.

Asuntopalvelun hallitus hyväksyi vuonna 2021 toimintamallin, jonka mukaan yhtiö voi lähteä hakemaan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa talokohtaisesti.

Tuoreen toimintamallin mukaan Asuntopalvelu voi hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakoinnin täyskieltoa myös muihin kohteisiinsa tarpeen mukaan.

 

Uusista ja peruskorjatuista taloista savuttomia alusta asti

Jo aiemmin Asuntopalvelu on kaikissa kohteissaan kieltänyt tupakoinnin yhteisissä tiloissa ja lasten leikkipaikoilla sekä 1.3.2018 jälkeen tehdyissä vuokrasopimuksissa myös asunnoissa.

Savuttomissa kohteissa tupakointi on kielletty lisäksi myös parvekkeilla, terasseilla ja asuntopihoilla. Uusista ja peruskorjatuista kohteista Asuntopalvelu tekee savuttomia.

Asuntopalvelu omistaa noin 200 kohdetta. Näistä noin 30 on savuttomia kohteita, joissa tupakointi on kielletty asunnoissa sekä parvekkeilla. Jos kiinteistön alueella on mahdollista tupakoida, se on sallittua ainoastaan merkityllä paikalla.

Asuntopalvelun savuttomat kohteet ovat listattuna sivulla www.aspakoti.fi/asunnot/savuttomat-kohteet

 

Asukkaita kuultiin tupakointikiellon hakuprosessin aikana

Asuntoyhteisön on tupakkalain mukaan kuultava tilojen haltijoita ennen tupakointikieltohakemuksen tekemistä kunnan terveysviranomaiselle.

Jos tilaa hallitaan vuokrasopimuksen tai muun vastaavan perusteen nojalla, tulee kuulla vuokralaisia. Mikäli huoneisto on vuokrattu useammalle tai muutoin yhteisesti hallittu, tulee kaikkia huoneiston haltijoita kuulla.

Kangastuvankatu 10:n kaikille asukkaille varattiin mahdollisuus kuulemiseen, ja se tapahtui kirjallisella, tupakkalain mukaisella kuulemislomakkeella. Asuntopalvelu järjesti syksyllä 2021 Kangastuvankatu 10:n asukkaille myös kokouksen, jossa keskusteltiin tupakoinnista Kangastuvankatu 10:ssä sekä tupakointikiellon hakemisesta kohteeseen.

Lappeenrannan Asuntopalvelu teki päätöksen tupakointikiellon hakemisesta Kangastuvankatu 10:een asukaskokouksen sekä asukkaiden kuulemisen jälkeen. Hakemuksen liitteenä Asuntopalvelu toimitti terveysviranomaiselle muun muassa selvityksen kuulemismenettelystä sekä kuulemisessa esitetyistä puoltavista ja vastustavista kannanotoista.

 

Miksi tupakointikielto haettiin ja määrättiin?

Tupakkalain mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Lain mukaan tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä, ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Terveysviranomainen katsoi, että Kangastuvankatu 10:n tapauksessa, hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella tupakansavu voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti kiinteistön parvekkeilta ja huoneistopihoilta rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Viranomainen katsoi, että esitettyjen tietojen perusteella tupakansavun kulkeutumista ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia estää ulkoa sisälle tai asuinhuoneistosta toiseen.

Takaisin