Ohita navigaatio
EN

Poikkeusoloista aiheutuvien vuokranmaksuvaikeuksien hoitaminen ARA-vuokrataloissa 07.04.2020

TIEDOTE 7.4.2020                                                                                                                                             

Koronapandemian taloudelliset vaikutukset voivat aiheuttaa vuokralaisille tulojen pienentymistä, minkä seurauksena asumiskustannusten maksaminen voi vaikeutua. Kun kyse on ARA-vuokra-asunnoista, joissa korkotukilain tai aravarajoituslain mukaan vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella, vuokrataloyhtiön mahdollisuudet vuokranantajana joustaa vuokrista ovat vähäiset. Tämä johtuu siitä, että omakustannusperiaatteella toimivat vuokrataloyhtiöt eivät tavoittele voittoa. Tämän lähtökohdan on todennut vuokrataloyhtiöiden toimintaa ohjaava ja valvova Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 3.4.2020 antamassaan ohjeessa.

ARA:n ohjeen mukaan maksuvaikeuksien kohdatessa asukkaiden on ensisijaisesti haettava asumistukea ja toimeentulotukea tai korotusta näihin etuuksiin. Mikäli tämä ei tuo helpotusta tilanteeseen, on pyrittävä sopimaan maksuaikataulujen joustamisesta suoraan perintätoimisto Intrumin kanssa (Intrum Oy, p. 09 2291 1954, ryhma111@intrum.com). Maksusuunnitelma voidaan kuitenkin tehdä vasta silloin, kun asukas on saanut ensimmäisen maksumuistutuksen perintätoimistolta.

ARA:n mukaan vuokranantaja voi myös luopua kokonaan tai osittain viivästyskorosta ja maksumuistutusmaksuista etenkin, jos asukas on oma-aloitteisesti hoitanut asiaa, ja joissa maksuvaikeudet johtuvat koronapandemian aiheuttamasta tulojen pienentymisestä. Tämän päätöksen tekee perintätoimisto Intrum yhdessä vuokranantajan kanssa.

ARA:n ohjeessa todetaan, että vuokra on maksettava myös poikkeusolojen aikana, eikä talon omistajalla ole velvollisuutta alennuksiin. Erityisissä poikkeustapauksissa omistaja voi edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myöntää alennuksen, jos alentamiselle on erityiset perusteet ja asukkaan asema olisi muutoin kohtuuton. Lisäksi ohjeessa korostetaan vuokrataloyhtiön velvollisuutta tällöinkin huolehtia vakavaraisuutensa säilyttämisestä.

Vuokran alentamisesta emme tässä vaiheessa neuvottele. Mikäli poikkeusolosuhteet pitkittyvät ja tilanteisiin tulee muutoksia, tiedotamme asukkaitamme välittömästi.

Lisätiedot:

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
p. 020 4963 200
aspa.vuokrat@aspakoti.fi

Intrum Oy
p. 09 2291 1954
ryhma111@intrum.com

Takaisin