Ohita navigaatio
EN

Lämmitysmuodon vaihdokset ja energiansäästötalkoot purivat Lappeenrannan Asuntopalvelun kohteissa. 24.03.2023

 

Lappeenrannan Asuntopalvelu on pyrkinyt aktiivisesti tekemään töitä saadakseen asumisen hiilijalanjäljen kuriin lämmitysmuodon vaihdoksilla ja energiansäästötalkoilla. Yhtiö pyrkii pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista kahta kohdetta lukuun ottamatta jo kuluvan vuoden aikana.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 50 prosentilla vuoteen 2025 ja 80 prosentilla vuoteen 2033 mennessä. Päästäkseen tavoitteeseensa Asuntopalvelu on useissa kohteissaan vaihtanut lämmönlähdettä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Lisäksi yhtiö on tehostanut energian käyttöään ja kannustanut myös asukkaitaan osallistumaan energiansäästötalkoisiin.

Lämmitysmuotoa Asuntopalvelu on vaihtanut kaikkiaan seitsemässä kerrostalossa ja yhdessä rivitalokohteessa. Kerrostalot sijaitsevat Joutsenon Pulpin Osuustiellä, ja 14:ta asuinhuoneiston rivitalokohde Mustolassa, Kaarikadun ja Pitkäkadun kulmassa.

– Näissä kohteissa olemme siirtyneet maalämpöön ja pellettiin. Jatkossa investoimme myös ilma-vesilämpöön, kertoo Asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä.

Kolmen rivitalokohteen lämmitysremontti on edessä tulevana kesänä, jolloin yhden kohteen öljylämmitys vaihdetaan maalämpöjärjestelmäksi, toisen kohteen öljylämmitys ja kolmannen kohteen maakaasujärjestelmä ilma-vesilämpöjärjestelmäksi, Mäkelä jatkaa.

Suurin osa Asuntopalvelun kohteista on kaukolämmössä, joka tuotetaan pääasiassa biopolttoaineella. Lämmitysmuodon vaihdos on vaikuttanut paitsi Asuntopalvelun ympäristökuormaan, myös kiinteistöjen lämmityskuluihin.

Vuosien 2021-2022 talvikuukausina lokakuusta helmikuun loppuun normeerattu lämpöenergiankulutus kaukolämpökohteissamme oli 24 206,3 MWh kun taas vuosien 2022-2023 vastaavan ajanjakson normeerattu kulutus oli 23 973,3 MWh. Muutosta on siis tähän mennessä tullut -1 prosenttia. Voidaan siis todeta, että toimenpiteet ovat alkaneet jo puremaan. Tämän lisäksi sähkönkulutus on pienentynyt vuosien 2021-2022 talvesta tähän talveen -5 prosenttia.

Muutos näkyy Mäkelän mukaan asukkaidenkin kukkarossa positiivisesti.

– Pidemmällä aikavälillä kustannukset laskevat ja sitä kautta vuokrien korotuspaineet pienenevät.

 

Merkittäviä päästövähennyksiä

Kaarikatu 18 / Pitkäkatu 12–14 rivitalokohteessa vanha öljyjärjestelmä korvattiin maalämpöjärjestelmällä. Kyseessä on Asuntopalvelun ensimmäinen olemassa oleva kohde, jonka lämmönlähteeksi on vaihdettu maalämpö. Muutoksen suunnitteli kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayritys Granlund Saimaa Oy.

Granlundin tekemien laskelmien mukaan lämmitysjärjestelmän vaihdoksella kohteen vuotuiset hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 58 tonnia. Aiemmin kyseisen rivitalon öljynkulutus on ollut keskimäärin yli 20 000 litraa vuodessa.

Pulpin Osuustiellä sijaitsevat kerrostalot lämpenivät aiemmin maakaasulla. Vuonna 2020 Lappeenrannan Lämpövoima, joka vastaa alueen lämmöntoimituksesta, rakennutti alueelle uuden pellettikäyttöisen lämpölaitoksen.

Laitoksen nimellisteho on 500 kW ja se tuottaa vuosittain noin 2600 MWh lämpöä Osuustien kiinteistöjen käyttöön. Samassa yhteydessä vanha maakaasulaitos kunnostettiin siten, että tarvittaessa sillä voidaan tehdä lämpöä talvipakkasten kulutushuipuissa ja pellettilaitoksen huoltotilanteissa.

Lappeenrannan Lämpövoiman mukaan vuonna 2021 Osuustien kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt olivat noin 42 tonnia. Lämmitysmuodon vaihdoksen myötä kiinteistöjen CO2-päästöt ovat vähentyneet noin 558 tonnia vuodessa.

Jokaiselle teolla on merkitystä

Energiatehokkuutta Lappeenrannan Asuntopalvelu parantaa pääasiassa kiinteistöjen uudis- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä. Yhtiö on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) Lappeenrannan kaupungin konserniyhtiönä. Sopimukseen on listattu toimenpiteitä, joilla täytetään kaupungin ilmasto-ohjelmaan vuosille 2020–2030 listatut päästövähennystavoitteet.

Osan vähennyksistä yhtiö on saavuttanut tehdyillä lämmitysjärjestelmien muutoksilla. Lisäksi yhtiö hyödyntää esimerkiksi kohteidensa kiinteistösähkössä eli muun muassa talojen yhteisten tilojen valaistuksessa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Yhtiön uusimpaan kerrostalokohteeseen osoitteessa Kiviharjunkatu 2 on puolestaan asennettu aurinkopaneelit. Myös uusimpaan, suunnitteilla olevaan peruskorjauskohteeseen on suunniteltu aurinkovoimalaitosta muiden peruskorjaushankkeessa tehtävien energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi.

Lisäksi Asuntopalvelu on kannustanut asukkaitaan energiansäästötalkoisiin viestimällä aktiivisesti erilaisista energiansäästövinkeistä omissa viestintäkanavissaan. Mäkelän mukaan asukkaat ovat lähteneet talkoisiin mukaan innolla, mutta ihmisten asenteissa on eroja.

– Helpoimmat keinot säästää energiaa ovat niitä, jotka voidaan hoitaa teknisesti.

 

 

Lisätiedot:

Martti Mäkelä
toimitusjohtaja
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
puh. 020 496 3201
martti.makela@aspakoti.fi

 

Takaisin