Ohita navigaatio
EN

Kyselytutkimus muovin erilliskeräyksestä 25.01.2021

LUT-yliopisto toteuttaa yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa kyselytutkimuksen muovin erilliskeräyksestä. Kyselytutkimuksen päämääränä on saada yleiskatsaus muovin erilliskeräyksen pullonkauloista. Projektissa kerätyn datan pohjalta luodaan raportti, johon tiivistetään kerätyt tiedot, ja jota voi myöhemmin hyödyntää muovin erilliskeräyksen kehittämisessä eri alueilla. Syy, miksi projektia lähdetään toteuttamaan, johtuu tarpeesta kehittää muovin erilliskeräystä, sillä edelleen suurin osa muovista jää kierrättämättä.

Kysely on lyhyt eikä siihen vastaamiseen mene kuin maksimissaan viisi minuuttia. Aikaa vastaamiseen on 10.2.2021 asti. Toivomme, että mahdollisimman moni Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n asukas vastaa kyselyyn. 

Linkki kyselyyn: Muovin erilliskierrätys (webropolsurveys.com)

Takaisin