Ohita navigaatio
EN

KOVA Ry:n jäsenillä maltilliset vuokrankorotukset 29.06.2022

Asumisen hintaan ja eritoten vuokrien korotukseen liittyvät teemat ovat olleet viime aikoina säännöllisesti esillä. Asumiskustannusten nousu vaikuttaa osaltaan myös asuntojen vuokratasoon, ja vuokriin onkin odotettavissa lähitulevaisuudessa kasvua.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n jäsenillä, johon myös Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy kuuluu, vuokratasot ovat nousseet hyvin maltillisesti, eikä 25 KOVAn jäsenyhteisöä korottanut ARA-kohteiden vuokria tai käyttövastikemaksuja ollenkaan vuodelle 2022. 16 jäsenellä vuokrat tai käyttövastikkeet korottuivat enintään 1 prosentilla tällä vuodelle viime vuodesta. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy ei myöskään ole tehnyt viimeiseen kuuteen vuoteen yleiskorotuksia ARA-kohteisiinsa.

KOVAn jäsenet toimivat omakustannusperiaatteella, jolloin asuntojen vuokra- ja käyttövastiketasot perustuvat todellisiin kustannuksiin. Lisätietoa vuokran muodostumisesta voit lukea täältä.

Huomattavat vuokrankorotukset todennäköisiä vuodelle 2023

Lisääntyneistä ylläpitokustannuksista ja rahoituskuluista johtuen KOVAn jäsenyhteisössä joudutaan kuitenkin todennäköisesti korottamaan vuokria ensi vuonna. Vuokrankorotusten tarve riippuu paljolti yhteisön kulurakenteesta, ja mikäli korkotason nousu on pitempiaikaista, voi tietyissä yhteisöissä rahoituskulujen osuus kasvaa huomattavasti. Tämä kaventaa taloudellista liikkumavaraa, ja lisää pääomamenojen kasvun vuoksi tarvetta vuokrien korotukseen.

Ylläpito- ja korjauskulujen osalta jo syksyllä 2021 käynnistynyt hintojen nousu on myös osaltaan vuosia jatkuneen matalan inflaation tulosta. Kiinteistöjen energiakulut kärsivät välillisesti myös tästä samasta inflaation vaikutuksesta, mutta taustalla on myös koko energiatalouden ison kuvan muutos kohti fossiilisten polttoaineiden jälkeistä aikaa.

- Tämän vuoden osalta yleinen kiinteistöjen kustannusindeksi on noussut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 8,8 prosenttia, ja nousu jatkunee tästä vielä. Karkeasti arvioiden hoitomenojen osuus on noin 60 % ARA-vuokrataloyhtiöiden perimästä kokonaisvuokrasta, joten se huomioiden korotuksen tarve ensi vuodeksi on joka tapauksessa useita prosentteja, arviolta 4–4,5 %. Osittain korotuspainetta voidaan toki lyhyellä tähtäimellä pienentää lykkäämällä investointeja, mutta tarpeellisten korjauksien laiminlyöntiinkään en näkisi jäsenillämme olevan varaa, KOVAn tekninen johtaja Sami Ylenius toteaa.

Lue KOVA Ry:n tiedote kokonaisuudessaan täältä

Lisätiedot:
Martti Mäkelä
toimitusjohtaja
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
puh. 020 496 3201
martti.makela@aspakoti.fi

Takaisin