Ohita navigaatio
EN

Asuntojen lämmityksestä – About the heating system 15.09.2021

Syksy saapuu ja säät viilenevät. Kesän jäljiltä myös asunnot saattavat tuntua viileiltä. Talojen lämmitysjärjestelmät ovat kuitenkin päällä ympäri vuoden. Talotekniikan automaatio säätelee lämmitystä, ja kun ulkolämpötila viilenee, järjestelmä lisää hiljalleen lämpöä lämpöpattereihin. Lämmityskauden alussa kestää kuitenkin hetken aikaa ennen kuin rakenteet lämpenevät, kosteus alenee ja lämmitys tuntuu asunnoissa.

Asunnoissa on termostaattisilla venttiileillä varustetut lämpöpatterit. Termostaatti säätelee huoneen lämpötilaa pitäen sen tasaisena. Patterin pinnan lämpötila vaihtelee säädöistä johtuen. Jos patteri tuntuu viileältä käteen, tämä ei tarkoita, että patteri ei toimi. Jos huoneen lämpötila ei tunnu sopivalta, termostaatin nuppia voi kääntää haluamaansa suuntaan.

Yleinen ohjearvo asuintilojen huonelämpötiloille oleskelutiloissa on 20–21 astetta. Makuuhuonetiloissa lämpötila voi olla 18–20 astetta. 1 °C ylilämpöä lisää tilojen lämmitysenergiankulutusta 5 prosenttia, ja nostaa näin talon lämpölaskua sekä asumiskuluja, ja on siten yhtenä tekijänä vaikuttamassa vuokran määrään.

Lämmityksen toimintaa kannattaakin tarkkailla asumisen arjessa. Kotiin on hyvä hankkia lämpömittari, ja asunnon liian matalasta tai korkeasta lämpötilasta on syytä ilmoittaa huoltoon. Jos asunto tuntuu turhan lämpimälle, lämpöä ei kannata tuulettaa harakoille, vaan ilmoittaa asiasta huoltoon. Myös patterin mahdolliseen ilmaustarpeeseen kannattaa kiinnittää huomiota. Ilmaustarpeesta voi kertoa se, jos patteri pitää lorisevaa ääntä tai lämpiää vain alaosastaan.

Huomioithan, että:

 • Sopiva huonelämpötila on 20–21 astetta, korkeampi lämpötila kuivattaa huoneilmaa.
 • Makuuhuoneessa sopiva lämpötila unen kannalta on alhaisempi, noin 19 astetta.
 • Patteritermostaatteja ei saa peittää verhoilla eikä vaatteilla.
 • Asettele huonekalut niin, että patterille jää tilaa ja lämpö pääsee kiertämään.
 • Tuuleta nopeasti, ettei patteri kuumene liikaa ja kuluta turhaan energiaa.
 • Jo asteen lämpötilan lasku pienentää energiankulutusta 5–7 % ja vaikuttaa talon kuluihin ja sitä kautta vuokriin.
 • Lämmitykseen liittyvät viat (lämpöpatterin ilmaus, patteriventtiilin korjaus tai huoneiston lämpötila) voit ilmoittaa suoraan omaan kiinteistöhuoltoyhtiöösi.

Tekstin lähteet: Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n AsukasopasMotiva

 

*****************************************

 

BRIEFLY IN ENGLISH:

Now that the room temperature has dropped after the summer, our building managers have received many messages from our houses. After the summer apartments might feel little bit cold, but heating system is always on. Building automation controls the heating, and when the outside temperature goes down, system adds more heat to radiators. At the beginning of the heating season, however, it takes a while for the structures to heat up, the humidity to drop and the heating to be felt in the apartments.

Radiators are equipped with thermostatic valves. The thermostat regulates the temperature of the room, keeping it steady. The surface temperature of the radiator varies due to adjustments. If the radiator feels cool to the hand, this does not mean that the radiator is not working. Inside the apartment temperature should be about 20–21 Celsius, it's normal. If the room temperature does not seem appropriate, you can turn the knob of the thermostat in your desired direction.

Please note that:

 • The suitable room temperature is 20–21 degrees Celsius, higher temperature dries the room air.
 • In the bedroom the appropriate temperature for sleep is lower, about 19 degrees Celsius.
 • Radiator thermostats must be not covered with curtains or clothes.
 • Arrange the furniture so there is space for the radiator and heat can circulate.
 • Ventilate the room quickly so the radiator does not overheat and consume energy unnecessarily.
 • A decrease in the temperature of just one degree reduces energy consumption by 5–7 %, affecting the costs of the building and thus the rents.
 • Defects regarding to heating (radiator venting, radiator valve repair or apartment temperature) you can report directly to your property maintenance.

Source texts: Resident’s guide of Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy, Motiva

Takaisin