Ohita navigaatio
EN

Asumistyytyväisyys nousussa Asuntopalvelun asukkailla 29.03.2023


Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n asukastyytyväisyyskyselyn mukaan vuokra-asukkaiden tyytyväisyys asumisen palveluihin, sekä vuokranantajan suosittelu ovat nousseet viime vuosista.


Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy toteutti yhteistyössä riippumattoman tutkimustahon Feelback Oy:n kanssa asukastyytyväisyyskyselyn tammi-helmikuun 2023 aikana. Kysely lähetettiin tuhannelle asukkaalle satunnaispoiminnalla. Kyselyyn oli mahdollista vastata niin paperilomakkeella kuin myös verkossa.

Asukastyytyväisyyskyselyssä asukkaat pääsivät antamaan palautetta tyytyväisyydestä palveluun ja toimintaan, asumiseen ja viihtyvyyteen, viestintään ja tiedonkulkuun, kiinteistönhoitoon sekä asumiskustannuksiin ja vuokravalvontaan. Tutkimustulosten mukaan lähes kaikilla osa-alueille on tullut parannusta viime kertaan, vuoden 2018 vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Lisäksi suurin osa tuloksista oli joko samalla tai paremmalla tasolla verrattuna valtakunnallisiin tuloksiin vuokra-asuntoyhtiöissä.

– On ollut ilo huomata, että viime vuosien aikana tehdyt panostukset ja aktiivinen kehitystyö ovat tuottaneet tulosta, iloitsee Lappeenrannan Asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä.

Asumisviihtyvyys on parantunut huomattavasti tai hieman 30 prosentilla vastanneilla ja 57 prosentilla pysynyt ennallaan. Suosittelutodennäköisyys vuokranantajaa kohtaan on myös noussut (NPS 26) viimekertaiseen (NPS 15) kyselyyn nähden.

Asukaskokemuksen mukaan yhdeksi vahvuudeksi nousi asumisneliöiden sopivuuden, asuntojen sijainnin ja henkilökunnan ystävällisyyden lisäksi jätteiden lajittelumahdollisuudet.

– Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen mahdollistamiseen olemmekin tehneet panostuksia viime aikoina, ja se on myös nostettu meidän tämän vuoden teemaksi. Kannustamme ja opastamme asukkaitamme tehokkaampaan jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen, jonka myötä saisimme myös kustannuksia pienennettyä, Mäkelä kertoo.

Kehityskohteiksi nousivat asukastoiminta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet, jotka tosin nekin olivat parantuneet viimekertaiseen kyselyyn verrattuna, ja olivat myös valtakunnallisesti hyvällä tasolla.

– Näihin osa-alueisiin toivoisimme asukkailta konkreettisia vinkkejä, miten he toivoisivat niitä kehitettävän, Mäkelä toteaa lopuksi.

 

Lisätiedot:
Martti Mäkelä
toimitusjohtaja
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy
p. 020 496 3201
martti.makela@aspakoti.fi

Takaisin