Hätänumero 112

Hätäilmoitus

• Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
• Kerro, mitä on tapahtunut.
• Kerro tapahtumapaikan tarkka osoite ja kunta.
• Toimi annettujen ohjeiden mukaan.
• Vastaa kysymyksiin rauhallisesti.
• Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan.

Toiminta tulipalon sattuessa

VAROITA vaarassa olevia
• PELASTA välittömässä vaarassa olevat
• ILMOITA palosta hätänumeroon 112 turvallisesta paikasta
• SAMMUTA palo lähimmällä alkusammuttimella
• RAJOITA paloa sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto
• OPASTA palokunta paikalle, kerro tehdyt toimet

Yleisen vaaramerkin kuullessasi

Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen, yhden minuutin kestävä, nouseva ja laskeva sireeniääni
• Siirry sisälle. Pysy sisällä.
• Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
• Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. Noudata ohjeita.
• Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.
• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla

Etelä-Karjalan Pelastuslaitos - Yleinen turvallisuusohje

Nettisivu linkit:

Etelä-Karjalan Pelastuslaitos

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto