Ohita navigaatio
EN

Vuokranmaksu

Vuokrasopimuksen mukaan vuokran eräpäivä on kunkin kuukauden 2. päivä.

Vuokran voi maksaa perinteisen paperilaskun lisäksi myös e-laskuna tai antaa se pankin hoidettavaksi suoramaksuna.

Kelan sivuilla olevilla laskureilla voit tarkistaa, että onko sinulla oikeutta asumistukeen. http://www.kela.fi/laskurit Kelan asumistuet voi ohjata maksettavaksi suoraan Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n tilille. Tällöin asumistuen osuus vähennetään itse vuokrasta.

Yhtiömme noudattaa vuokrien perinnässä hyvää perintätapaa. Vuokrarästeistä peritään kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Vuokranantaja ryhtyy perintätoimiin jo yhden kuukauden vuokran laiminlyönnistä. Hyvin toimiva perintä on asiakkaiden etu, koska omakustanneperiaatteella määritellyissä vuokrissa vuokrarästit voivat hoitamattomina jäädä toisten vuokralaisten maksettavaksi.

Kun maksat vuokrasaatavamme eräpäivään mennessä, vältyt turhilta huomautuskirjeiltä ja -kuluilta. Käytä maksaessa aina tilisiirrossa näkyvää viitenumerotietoa, näin suoritukset kohdistuvat oikeille laskuille. Tarvittaessa käytämme maksusaatavien valvonnassa Intrum Oy -perintätoimistoa, joka hoitaa puolestamme huomautuskirjeiden lähettämisen sekä mahdollisten saataviemme perimisen.

Intrum Oy, puh. 09 2291 1954, sähköposti: ryhma111@intrum.com 

Myöhässä olevia saataviamme ei valitettavasti voi enää perintätoimiston lähettämän maksumuistutuskirjeen jälkeen maksaa ilmoittamallemme tilille, vaan suoritukset ja niihin liittyvät huomautus- ja mahdolliset perintäkulut maksetaan perintätoimiston ilmoittamalle tilille. Mahdollisista maksusuunnitelmista sovitaan myös suoraan perintätoimiston kanssa.

Tarvittaessa maksamattomasta vuokrasta haetaan käräjäoikeudesta häätötuomio, jonka kulut maksaa vuokralainen. Päätös toimitetaan edelleen ulosottovirastolle häätöä ja saatavien perintää varten. Vuokranmaksun laiminlyönnin seurauksena on asunnon menetys. Lisäksi asukas tuomitaan maksamaan viivästynyt vuokra korkoineen sekä perimiskulut. Oikeuskäsittely aiheuttaa lisäksi häiriömerkinnän luottotietoihin.

Mahdollisista vuokrankorotuksista lähetetään ilmoitus Aran rajoitusten alaisille kohteille vähintään kaksi kuukautta ja vapaarahoitteisille kohteille kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.


Vuokran muodostuminen

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy toimii omakustannusperiaatteella: tulojen tulee kattaa menot. Yhtiössä vuokra määräytyy talokohtaisesti. Jokaisen asunnon vuokra muodostuu pääoma- ja hoitokuluista. Pääomakuluihin kuuluvat talon:             

  • rakennusaikaisten ja perusparannuslainojen lyhennykset ja korot
  • PTS -korjaukset

Hoitokuluja ovat talon:

  • lämmitys-, sähkö- ja vesimaksut
  • kiinteistöhuolto ja siivous
  • jätemaksut
  • vakuutukset
  • korjaukset
  • tonttien vuokrat
  • kiinteistövero
  • muut hoidosta aiheutuvat kulut

Nämä kulut on vuosittain katettava kerättävillä vuokrilla. Asukkaat siis maksavat itse yhteisesti talonsa kustannukset. Vuokranmaksujen viivästymiset ja laiminlyönnit aiheuttavat korotuksia vuokriin.