Järjestyssäännöt

Soveltamisala

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava voimassaolevan lainsäädännön lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä tai yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu.

Yleistä järjestystä koskevat säännöt

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä kiinteistön alueella.

1. Yhteiset tilat

Ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ovet lukkiutuvat uudestaan. Ovia ei saa pitää/jättää auki.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa (pelastuslaki).

Huoneistoja ei saa tuulettaa käytäviin, eikä vaatteita pölytetä eikä harjata käytävissä.

Pesutupien käyttöajat ovat arkisin klo 07.00 - 22.00.

Kiinteistön alueella on avotulen teko kielletty ja yhteisissä tiloissa tupakointi kielletty.

Väline- ja irtainvarastoissa ja muissa yhteisissä tiloissa ei saa säilyttää palavia nesteitä, moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai muita vastaavia vastoin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen kiinteistön rakenteisiin on sallittu vain yhtiön kirjallisella luvalla.

2. Ulkoalueet

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin, joiden kannet on aina suljettava.

Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty. Asukkaiden istutukset eivät saa haitata kiinteistön kunnossapitoa. Piha-alueella ei saa säilyttää tavaraa.

Tupakan tumppien heittäminen parvekkeilta tai ikkunoista on kielletty.

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niitä varten varatuilla paikoilla. Vieraspaikat on varattu kiinteistössä vierailevien lyhytaikaiseen pysäköintiin. Moottoriajoneuvojen korjaus on kielletty kiinteistön alueella renkaanvaihtoa lukuun ottamatta.

3. Huoneistot

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä.

Kello 22.00 - 07.00 on naapureille suotava yörauha.

Järjestettäessä perhe- ym. juhlia tai tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempäänkin, on asiasta ilmoitettava naapureille hyvissä ajoin.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja vioista on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai kiinteistöhuoltoon.

Korjaus- ja muutostöitä ei saa tehdä ilman vuokranantajan lupaa.

Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä (esim. kissanhiekkaa), jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.

Huoneistojen parvekkeilla tai patioilla ei saa valmistaa ruokaa. Ne on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Parvekkeille tai patioille ei saa kiinnittää mitään rakenteita, jotka muuttavat kiinteistön julkisivua.

Huoneiston avaimia ei saa luovuttaa tai niitä teettää perheeseen kuulumattomille henkilöille väärinkäytön välttämiseksi.

4. Tomuttaminen

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla. Tomutusajat ovat arkisin klo 07.00 - 21.00.

Huoneistokohtaisella parvekkeella on sallittu liinavaatteiden puistelu ja pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella.

5. Kotieläimet

Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta. Luonnonvaraisten eläimien ruokkiminen yhtiön alueella on kielletty.

6. Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.