Ohita navigaatio
EN

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy kiinteistön järjestyssäännöt

1.6.2018

Nämä järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden, kotirauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on näiden järjestyssääntöjen lisäksi noudatettava järjestys- ja muiden lakien sekä asetusten määräyksiä ja yhtiön asukasopasta (www.aspakoti.fi). Asukas on velvollinen tutustumaan näihin järjestyssääntöihin huolellisesti ja noudattamaan niitä. Asukkaan on lisäksi huolehdittava, että myös hänen perheenjäsenensä ja vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon muut talon asukkaat eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisen asumisrauhaa ja -viihtyvyyttä. Asukkaiden on lisäksi noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

 

YHTEISET TILAT JA PIHA-ALUEET

Yhteisten tilojen ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti. Tarpeeton oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty. Asunnon tuulettaminen porrashuoneeseen on kielletty.

Tupakointi on kielletty yhteisissä tiloissa ja lasten leikkipaikoilla sekä 1.3.2018 jälkeen tehdyissä vuokrasopimuksissa myös asunnoissa. Savuttomissa taloissa tupakointi on kielletty lisäksi myös parvekkeilla, terasseilla ja asuntopihoilla.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa on kielletty. Porrashuoneissa ja kellarikäytävillä ei saa säilyttää mitään.

Jätteet on vietävä niille varattuihin paikkoihin ja lajittelusta annettuja ohjeita on noudatettava.

Nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa.

Mainosten ja kilpien asentaminen on kielletty.

Pesutupien käyttöajat ovat klo 07.00 - 22.00.

 

TOMUTTAMINEN JA PYYKIN KUIVAUS

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen ja pyykin kuivaaminen on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

 

HUONEISTOT JA PARVEKKEET

Huoneistoissa ja talon alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille. Erityisesti kello 22.00 - 07.00 on vältettävä melua ja muuta häiritsevää toimintaa.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Korjaus- ja muutostöitä ei saa tehdä asuntoihin ilman vuokranantajan lupaa.

Vesivuodoista ja muista vioista on välittömästi ilmoitettava huoltoyhtiölle. WC- ja muihin tasoviemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat tukkia viemärit.

Tuhoeläinten tai syöpäläisten esiintymisestä on ilmoitettava huoltoyhtiölle.

Avotulen teko kiinteistön alueella on kielletty. Grillaaminen on mahdollista piha-alueella vain sille järjestetyllä paikalla.

Paloturvallisuutta on noudatettava. Grillaaminen ei saa aiheuttaa muille asukkaille haittaa tai häiriötä.

Parveke ja huoneistopiha ovat pidettävä siistinä. Parvekkeilta on poistettava lumet talvisin. Parvekkeelle ei saa kerätä palokuormaa lisäävää ja ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa.

Parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kielletty. Kukka-astiat on sijoitettava kaiteen sisäpuolelle. Parvekkeille tai patioille ei saa kiinnittää rakenteita, jotka muuttavat kiinteistön julkisivua. Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa.

 

PYSÄKÖINTI

Pysäköinti on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä alueilla. Vieraspaikat on tarkoitettu vain kiinteistössä vieraileville.

Pysäköintipaikat on tarkoitettu liikenteessä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää pysäköintialueella tai muuallakaan kiinteistön alueella.

Autolämmityspistorasioiden kotelot on pidettävä lukittuna. Lämmitysjohto on irrotettava pistorasiasta käytön jälkeen.

Tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia on noudatettava piha- ja pysäköintialueella.

Autojen pesu ja korjaus on kielletty kiinteistön alueella.

 

KOTIELÄIMET

Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä talojen porrashuoneissa ja kiinteistön alueella niin, että muiden liikkuminen on turvattu. Kotieläinten vienti yleisiin sauna-, pesu- ja pesutiloihin on kielletty.

Kotieläimen ulkoiluttajan on huolehdittava, ettei eläin likaa kiinteistöä ja sen piha-alueita, istutuksia tai talon seiniä. Eläinten jätökset on korjattava pois. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimen haltijan on huolehdittava, ettei eläin toistuvalla ääntelyllään häiritse ympäristöä ja talon asukkaita. Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty kiinteistön alueella.

 

SÄÄNTÖRIKKOMUKSET

Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa olla seurauksena vahingonkorvausvelvollisuus tai vuokrasopimuksen purkaminen.

Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.