Ohita navigaatio
EN

 

Asukastoiminnan tilaisuus asukastoimikuntien jäsenille ja talojen yhteyshenkilöille

Asukastoimikuntien jäsenille ja talojen yhteyshenkilöille järjestettiin yhteinen illanvietto torstaina 24.10.2019 klo 16.30 - 19.00 Kehruuhuoneella, Lappeenrannan Linnoituksessa. Illan aikana asukkaat saivat kuulla pienen tietoiskun asukastoiminnasta, ideoida pienissä ryhmissä tulevaisuuden asukastoimintaa sekä kuulla Tommi Talaston / Heromaker inspiroivan puheenvuoron yhteisöllisyydestä.

Ryhmätyöskentelyssä asukkaat pääsivät pohtimaan seuraaviin kysymyksiin vastauksia. Mitä arvostaa omassa viihtyisässä asumisessa? Miten aktivoida ihmisiä asukastoimintaan? Miten osallistuttaa asukkaita yhteiseen toimintaan ja mikä yhdistäisi erilaisia asukkaita yhteiseen toimintaan? Päällimmäisenä ajatuksena omassa viihtyisässä asumisessa nousi naapureiden tunteminen ja pienet huomionosoitukset naapureita kohtaan. Esille nousi myös oma asenne, aktiivisuus ja esimerkkinä muille toimiminen, mikä kannustaisi myös muita asukkaita yhteiseen tekemiseen.

Tommi Talasto korosti puheessaan erilaisuuden ymmärtämistä -Olemme kaikki samanarvoisia: kulttuurista, kotimaasta, iästä, sukupuolesta tai mistään muusta riippumatta. Myös avoimuus, keskustelu sekä oma asenne ovat ensisijaisen tärkeää paremman yhteisöllisyyden luomisessa. Entäpä jos Sinä itse ryhtyisit aloitteen tekijäksi?