Ohita navigaatio
EN

Yhteishallintoelin liittyy asukasdemokratiaan valtion tukemissa vuokrataloissa.

Yhteishallintoelimen kautta haluamme luoda kanavan, jossa asukkaiden on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Asuntopalvelun hallinnossa.

Asukasdemokratian tavoitteena on edistää vuokratalon omistajien ja vuokralaisten välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta ja lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. Asuntopalvelun asukasdemokratian hengessä järjestetään keväisin kaikille taloille yhteinen asukaskokous. Asukasdemokratia toteutuu myös osissa taloissa asukkaiden vapaaehtoisen toiminnan kautta. Asukasdemokratiasta ei saa syntyä asukkaille painolastia, vaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Asuntopalveluun perustettu yhteishallintoelin koostuu kolmesta Asuntopalvelun edustajasta, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä.

Vuokratalojen asukkaat puolestaan valitsivat keskuudestaan edustajat yhteishallintoelimeen 22.2.–7.3.2021 järjestetyissä vaaleissa. Yhteishallintoelimen asukasedustajina toimivat tällä hetkellä Juho Ritala sekä Tara Saareks.

Yhteishallintoelimen tehtävät

Yhteishallintoelimessä käsitellään Asuntopalvelun vuokratalojen ja asukkaiden asioita suurempia kokonaisuuksia silmällä pitäen. Talojen kunnossapitoon liittyvät asiat hoidetaan entiseen malliin huoltoyhtiöiden kautta. 

Yhteishallintoelimen asukasedustajille voi laittaa sähköpostia asukasedustaja@aspakoti.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Martti Mäkelä, p. 020 496 3201, martti.makela@aspakoti.fi