Yhteishallintoelin liittyy asukasdemokratiaan valtion tukemissa vuokrataloissa.

Yhteishallintoelimen kautta haluamme luoda kanavan, jossa asukkaiden on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Asuntopalvelun hallinnossa, toteaa Martti Mäkelä, Asuntopalvelun toimitusjohtaja.

Asukasdemokratian tavoitteena on edistää vuokratalon omistajien ja vuokralaisten välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta ja lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. Asuntopalvelun asukasdemokratian hengessä järjestetään keväisin kaikille taloille yhteinen asukaskokous. Asukasdemokratia toteutuu myös osissa taloissa asukkaiden vapaaehtoisen toiminnan kautta. Asukasdemokratiasta ei saa syntyä asukkaille painolastia, vaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Asuntopalveluun perustettu yhteishallintoelin koostuu kolmesta Asuntopalvelun edustajasta, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä.

Vuokratalojen asukkaat puolestaan valitsivat keskuudestaan kaksi edustajaa yhteishallintoelimeen 13.-22.11.2017 järjestetyissä vaaleissa.

- Jotta voimme varmistaa talojemme asukkaiden yhtäläisen ja tasapuolisen mahdollisuuden osallistua valintaan, järjestimme vaalit, jossa jokaisella talojemme asukkaalla oli mahdollisuus asettua ehdolle yhteishallintoelimen asukasedustajan vaaleihin. Myös jokaisella 18-vuotta täyttäneellä asukkaalla, joka on kirjattu meille asukkaaksi, oli oikeus äänestää. Asukkaamme ovat vaaleilla valinneet Teemu Parviaisen ja Heimo Hiekkalan edustajikseen yhteishallintoelimeen, kertoo Martti Mäkelä, Asuntopalvelun toimitusjohtaja.

Yhteishallintoelimen tehtävät

Yhteishallintoelimessä käsitellään Asuntopalvelun vuokratalojen ja asukkaiden asioita suurempia kokonaisuuksia silmälläpitäen. Talojen kunnossapitoon liittyvät asiat hoidetaan entiseen malliin huoltoyhtiöiden kautta. 

Yhteishallintoelimen asukasedustajille voit laittaa sähköpostia asukasedustaja@aspakoti.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Martti Mäkelä, puh. 020 496 3201, martti.makela@aspakoti.fi

Asukastoiminnan ja markkinointiviestinnän koordinaattori, Sonja Lakka puh. 020 496 3238 sonja.lakka@aspakoti.fi