Asukastoiminta

Pieniä tekoja, yhteisöllisyyttä ja viihtyisää asumista.

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa antaa asukkaille mahdollisuuden saada tietoa talon asioista ja vaikuttaa asumiseensa. Talon asukaskokouksessa voidaan valita asukastoimikunta tai yhteyshenkilö hoitamaan yhteisiä asioita. Kokous voi myös valmistella, neuvotella ja antaa lausuntoja esimerkiksi talousarvioesityksistä, korjauksista ja talon huollosta.

Asukkaat voivat ottaa kantaa myös esim. järjestyssääntöihin, autopaikkojen ja yhteisten tilojen käyttöön sekä vuokraamisperusteisiin tai talkoisiin.

Asukastoiminnasta on useita etuja:

  • Tarjoaa vaikutuskanavan asukkaille.
  • Aktivoi asukkaita ajamaan etujaan omasta näkökulmasta.
  • Lisää yhteisöllisyyttä.
  • Lisää asukkaiden arvostusta lähiympäristöä kohtaan.
  • Asukkaat motivoituvat kiinteistönhoitoon antamalla kehittämisehdotuksia ja toteuttamalla itse hankkeita, jotka parantavat kiinteistön tasoa.
  • Lisää asumisviihtyvyyttä ja turvallisuutta.
  • Ennaltaehkäisee mahdollisia ilkivalta- tai järjestyshäiriötapauksia.

 

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:ssä on tällä hetkellä noin 50 asukastoimikuntaa tai yhteyshenkilöä.

Tule mukaan vaikuttamaan oman talosi asumisviihtyvyyteen ja asioiden hoitoon!

Asukasdemokratiasta voi kysyä lisää asukastoiminnan ja markkinointiviestinnän koordinaattorilta Sonja Lakalta 
puh. 020 496 3238 tai sonja.lakka@aspakoti.fi.


Lue lisää asukasdemokratiasta