Nyt haetaan asukasedustajia vaaleilla Asuntopalvelun yhteishallintoelimeen                                                               

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy järjestää asukkaiden keskuudessa vaalit, joiden tavoitteena on saada Asuntopalvelun hallintoon itsenäinen yhteishallintoelin.                                                                                                           

-Yhteishallintoelimen perustaminen liittyy asukasdemokratiaan valtion tukemissa vuokrataloissa.

Yhteishallintoelimen kautta haluamme luoda kanavan, jossa asukkaiden on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Asuntopalvelun hallinnossa, toteaa Martti Mäkelä, Asuntopalvelun toimitusjohtaja.

Asukasdemokratian tavoitteena on edistää vuokratalon omistajien ja vuokralaisten välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta ja lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. Asuntopalvelun asukasdemokratian hengessä keväisin järjestetään kaikille taloille yhteinen asukaskokous. Asukasdemokratia toteutuu myös osissa taloissa asukkaiden vapaaehtoisen toiminnan kautta. Asukasdemokratiasta ei saa syntyä asukkaille painolastia, vaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Asuntopalveluun nyt perustettava yhteishallintoelin koostuu kolmesta Asuntopalvelun edustajasta, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä.

Vuokratalojen asukkaat puolestaan valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa yhteishallintoelimeen.

- Jotta voimme varmistaa talojemme asukkaiden yhtäläisen ja tasapuolisen mahdollisuuden osallistua valintaan, olemme päättäneet järjestää vaalit, jossa jokaisella talojemme asukkaalla on mahdollisuus asettua ehdolle yhteishallintoelimen asukasedustajan vaaleihin. Ja jokaisella 18 -vuotta täyttäneellä asukkaalla, joka on kirjattu meille asukkaaksi, on oikeus äänestää. Mäkelä jatkaa vaalien järjestämisen perustelua.

Ehdokasasettelu lokakuun ajan

Ehdokasasettelu aloittaa vaalitoiminnot, joiden tavoitteena on saada kaksi asukasedustajaa uuteen yhteishallintoelimeen. Jokaisella Asuntopalvelun kirjoilla olevalla 18 -vuotta täyttäneellä asukkaalla on mahdollisuus asettua ehdolle yhteishallintoelimen vaaleihin kolmen muun Asuntopalvelun asukkaan valtuuttamana. Ehdolleasettumis -lomakkeen saa Asuntopalvelun toimistolta sen aukioloaikoina sekä nettisivuilta osoitteesta http://www.aspakoti.fi/asukkaille/asukasdemokratia/

Ehdokasasetteluaika on 2.10. – 31.10.2017. Ehdokasasettelulomakkeet toimitetaan Lappeenrannan Asuntopalveluun allekirjoitettuina.

Ehdokaslista tulee näkyviin Asuntopalvelun nettisivuille sekä myös talojen ilmoitustauluille ma 6.11. Varsinainen äänestysaika on 13.11. – 17.11.2017. Äänestäminen tapahtuu Asuntopalvelun toimistolla paperiäänestyksenä. Vaalien lopputulos eli kahden asukasedustajan valinta julkistetaan ma 4.12. 

Yhteishallintoelimen tehtävät

Yhteishallintoelimessä käsitellään Asuntopalvelun vuokratalojen ja asukkaiden asioita silmälläpitäen suurempia kokonaisuuksia. Talojen kunnossapitoon liittyvät asiat hoidetaan entiseen malliin huoltoyhtiöiden kautta. 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Martti Mäkelä, puh. 020 496 3201, martti.makela@aspakoti.fi

Palvelupäällikkö, Eveliina Lohko puh. 020 496 3237 eveliina.lohko@aspakoti.fi