Yhteishallintoelin liittyy asukasdemokratiaan valtion tukemissa vuokrataloissa.

Yhteishallintoelimen kautta haluamme luoda kanavan, jossa asukkaiden on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin Asuntopalvelun hallinnossa, toteaa Martti Mäkelä, Asuntopalvelun toimitusjohtaja.

Asukasdemokratian tavoitteena on edistää vuokratalon omistajien ja vuokralaisten välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta ja lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. Asuntopalvelun asukasdemokratian hengessä keväisin järjestetään kaikille taloille yhteinen asukaskokous. Asukasdemokratia toteutuu myös osissa taloissa asukkaiden vapaaehtoisen toiminnan kautta. Asukasdemokratiasta ei saa syntyä asukkaille painolastia, vaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Asuntopalveluun perustettu yhteishallintoelin koostuu kolmesta Asuntopalvelun edustajasta, joista yksi on yhtiön toimitusjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä.

Vuokratalojen asukkaat puolestaan valitsevat keskuudestaan kaksi edustajaa yhteishallintoelimeen.

- Jotta voimme varmistaa talojemme asukkaiden yhtäläisen ja tasapuolisen mahdollisuuden osallistua valintaan, järjestimme vaalit, jossa jokaisella talojemme asukkaalla oli mahdollisuus asettua ehdolle yhteishallintoelimen asukasedustajan vaaleihin. Ja jokaisella 18 -vuotta täyttäneellä asukkaalla, joka on kirjattu meille asukkaaksi, oli oikeus äänestää. Mäkelä jatkaa. 

Yhteishallintoelimen tehtävät

Yhteishallintoelimessä käsitellään Asuntopalvelun vuokratalojen ja asukkaiden asioita silmälläpitäen suurempia kokonaisuuksia. Talojen kunnossapitoon liittyvät asiat hoidetaan entiseen malliin huoltoyhtiöiden kautta. 

Yhteishallintoelimen asukasedustajille voit laittaa sähköpostia asukasedustaja@aspakoti.fi

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Martti Mäkelä, puh. 020 496 3201, martti.makela@aspakoti.fi

Palvelupäällikkö, Eveliina Lohko puh. 020 496 3237 eveliina.lohko@aspakoti.fi